Индустриално почистване

Команията предлага цялостни решения за почистване и поддържане на необходимото ниво на чистота в индустриални обекти. Почистването се извършва в зависимост от предпочитанията на клиента и в удобно за него време така, че да не се прекъсва нормалния му работен процес. Разполагаме с голям набор от машини за индустриално почистване, които позволяват бърза и качествена работа. За всеки отделен индустриален обект се изготвя хигиенно – санитарен план, съдържащ както дейностти по ежедневна подръжка на чистотата, така и периодични дейности, включващи основно почистване и дезинфекциране. По този начин се постига почистване и поддържане на безупречна чистота в индустриалния обект, които покриват напълно високите стандарти на компанията.
Екипите, занимаващи се с индустриално почистване са съставени от професионалисти, преминали специално обучение. В зависимост от предпочитанията на клиента можем да предложим както постоянен почистващ персонал, който да се грижи ежедневно за чистотата на обекта, така и мобилни групи, които да посещават обекта през определен период от време.

За да работим na4isto .....