Почистване след строителство и ремонт

Дейностите по почистване след строителство и ремонт включват премахване на засъхнала боя, гипс, цимент, латекс, мазилки, лепенки, събиране на малки, средни и големи строителни отпадъци, извозването им. Обекта се почиства детайлно – подове, стени, прозорци и дограми, тераси, санитарни помещения, осветителни тела и се привежда във готов за използване вид.