Основно почистване

Основно почистване

През цялата 2023г всички наши клиенти получават -10 %  търговска отстъпка на услугите ни по основно почистване.
Основното почистване е комплексна дейност, която има за цел да обследва и да премахне в максимална степен всички замърсявания в даден обект – офис или дом. То включва редица процедури, които имат своята последователност. Подходящо е за обекти, при които не са извършвани почистващи дейности за по-дълъг период от време или такива, които са останали необитаеми за определен период от време. Предвид сериозността и сложността на основното почистване е препоръчително то да се извършва от утвърдени професионалисти. Хора, които знаят как да го направят и притежават необходимото професионално оборудване. Услугите основно почистване на офис и основно почистване на дом представляват съответно еднократно почистване на офис и еднократно почистване на дом. Те включват двустранно измиване на прозорци и дограми, почистване на санитарни помещения, почистване на подови настилки, почистване на мебели и кухненски помещения,  почистване на врати с каса, премахване на наслоявания и обезмасляване на кухненски уреди (хладилник, печка, абсорбатор), почистване на радиатори и климатици, почистване на осветителни тела и редица други. Препоръчваме те да се извършват минимум два пъти в годината. А за най-добър ефект услугата абонаментно почистване трябва да започне с основно почистване на обекта.